Microsoft Dynamics 365

Microsoft lanserte i 2017 Dynamics 365, deres siste forretningssystem som skal befinne seg i deres skyløsning, Microsoft Azure Cloud. Dynamics 365 leveres med fullverdig ERP- og CRM-funksjonalitet.

Microsoft har med dette ønsket å lansere et forretningssystem som fokuserer på forretningsprosesser fremfor navn på systemer. Med Dynamics 365 åpnes det for nye muligheter for samhandling på tvers av bedriftens avdelinger, og man fjerner seg fra den "silo"-tankegangen som i mange år har preget anskaffelser av ensidige ERP- og CRM-systemer.

FAKTA

Microsoft er et av verdens største programvareselskaper, og Peritus er norsk partner innen forretningssystemene Microsoft Dynamics.

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning, og støtter opp under bedriftens funksjonelle områder, eksempelvis produksjon, logistikk, økonomi og regnskap.

CRM er en forkortelse for Customer Relationship Management, og er programvare som ivaretar arbeidet og prosesser med salg, markedsføring og kundeservice i en virksomhet.

Illustrasjonsbilde applikasjoner

Applikasjoner

Dynamics 365 er i likhet med Office 365 delt inn i applikasjoner. Man kan kjøpe applikasjoner enkeltvis, eller man kan kjøpe hele planer.

ERP-delen av Dynamics 365 er delt inn i to forskjellige systemer. Finance & Operations er systemet for store virksomheter og bedrifter som driver med prosessintensiv produksjon. Og Business Central er ERP-systemet for små og mellomstore virksomheter.

CRM-systemet i Dynamics 365 er pakket inn i en suite som heter Customer Engagement. Denne suiten er delt inn i forskjellige applikasjoner; Sales, Customer Service, Marketing, Field Service og Project Service Automation. Alle disse applikasjonene kan kjøpes enkeltvis eller som en pakke gjennom suiten Customer Engagement.

Tett samhandling

Fordelen med å ha ERP- og CRM-funksjonalitet i ett og samme system er mulighetene for tett samhandling innenfor den samme datamodellen i Microsofts skyløsning. Systemene løser behov på tvers av bedriftens forretningsdrift og tilhørende arbeidsprosesser.

Microsoft Dynamics 365 kan leveres som en skytjeneste i Microsoft Azure Cloud, eller installeres on-premise på din egen serverpark eller hos en ekstern IT-partner som tilbyr drift av løsningen i sin serverpark.

Dynamics 365 er en solid plattform for forretningsdrift, og sammen med Office 365 gir det din bedrift både forretningsapplikasjoner og kontorstøtteapplikasjoner i den samme skyen, med muligheter for samhandling som ingen annen plattform kan tilby.

Skjermbilde D365

Finance and Operations

Finance & Operations er systemet for store virksomheter og bedrifter som driver med prosessintensiv produksjon. Her kan du lese mer om hva dette systemet inneholder.

Customer Engagement

Her kan du lese mer om de ulike applikasjonene i Customer Engagement.

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales hjelper deg å holde oversikt over forretningsforbindelser og kontakter, følge opp salg fra kundeemne til ordre, opprette salgsmateriell, opprette markedsføringslister og kampanjer, samt følge opp servicesaker som er knyttet til bestemte forretningsforbindelser eller salgsmuligheter.

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service er et verktøy for å motta, spore og vedlikeholde kommunikasjon med eksisterende kunder. Med Customer Service kan man kvalitetssikre kundehenvendelser og registrere henvendelsene for videre behandling av saken.

Dynamics 365 for Field Service

Dersom du leverer produkter som trenger service er Dynamics 365 for Field Service det riktige verktøyet for din bedrift. Bruk løsningen for å registrere oppgaver, tilordne ressurser, tildele oppgaver, hold orden på utstyr og verktøy og levere de tjenestene som det er behov for.

Dynamics 365 for Project Service Automation

Dynamics 365 for Project Service Automation gir en ende-til-ende-løsning som bidrar til at salgs- og leveringsteam engasjerer kundene og leverer fakturerbare prosjekter i tide og innenfor budsjettet.

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020