Lessor Lønnssystem

Finn ressursbesparelser ved bedre personalstyring

Med LESSOR Lønn får du et verktøy for styring av personalressurser som på en sikker, effektiv og fleksibel måte håndterer medarbeidernes lønn. Du får et fremtidssikret lønnssystem som er i stand til å løse de nåværende og fremtidige oppgaver virksomheten står overfor.

Ved å bruke LESSOR Lønn får du fullt utbytte av standardfunksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX. I tillegg kan du også oppnå ressursbesparelser fordi modulene er integrert med hverandre.

FAKTA

Lessor Group leverer lønns- og personalløsninger til bedrifter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. I dag bruker mer enn 50.000 bedrifter løsninger fra Lessor.

Illustrasjonsbilde

LESSOR Lønn er direkte integrert med:

  • Økonomi
  • Prosjekt
  • Shop Floor Control
  • Personal
  • Reiseregning
  • Tilgangskontroll
  • eGruppe

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020