Bluestar PLM

Bluestar er bindeleddet mellom engineering og produksjon. Bluestar PLM representerer en overordnet løsning som holder det hele sammen.

FAKTA

Product Lifecycle Management (PLM) er prosessen for å håndtere hele livssyklusen til et produkt, fra idefase via design og produksjon til drift, vedlikehold og nedleggelse.

Hvorfor velge Bluestar PLM? Se denne videoen:

Pålitelige produksjonsdata i hele virksomheten

Administrèr og ha tilgang til data og dokumentasjon fra CAD, Office, PLM og ERP i samme 365/AX løsning. Alle data kontrolleres med hensyn til revisjon og gjøres tilgjengelige for alle avdelinger og lokasjoner når de skal benyttes. Da får man èn kilde med korrekte og oppdaterte produktopplysninger i hele virksomheten.

«Ut-av-boksen» CAD-ERP integrasjon

Løsningen administrerer 2D/3D CAD filer med 2-veis utveksling av metadata mellom CAD og ERP. Dette sikrer at CAD- og ERP-data alltid holdes synkronisert i samme løsning

Færre feil

Når alle arbeider med ett sett data i samme løsning, - elimineres data-inkonsistens mellom CAD, PLM og ERP.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Bluestar gjør det mulig for engineering og produksjonsteam å samarbeide globalt om konsernprodukter samt å assistere hverandre.

All inclusive administrasjon av produktendringer

Fordi Bluestar PLM er en del av 365/AX ERP og er integrert med CAD, kan du administrere og utføre alle konstruksjonsendringer og produksjonsendringer i èn løsning. Dette inkluderer design som påvirkes samt arbeid som er i prosess som produksjonsordre, lager og innkjøp.

Prosessautomasjon fra start til slutt

Brukere på salg, engineering, innkjøp og produksjon arbeider sammen på ett system og derfor kan prosessflyt legges inn for engineering og produksjon mm. Dette gjør at man får kvalitet og gode prosedyrer fra start til slutt.

Lavere eierkostnader

Bluestar PLM vedlikeholdes som en integrert del av 365/AX. Dette innebærer at man slipper usynkrone integrasjoner ved oppdateringer av CAD og ERP.

Fordeler

•    Globale og sentrale produktdata
•    Laget i AX
•    Integrert med mange CAD-systemer
•    Administrasjon av produktstrukturer
•    Integrert mot MS Office
•    Revisjonskontroll
•    Endringsadministrasjon
•    Arbeidsflyt og automatisering
•    Produkt klassifikasjoner
•    Engineering på tvers av geografi

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020