ExFlow add-on for Dynamics 365

Ved å innføre elektronisk fakturahåndtering (EFH) reduseres den administrative kostnaden med 25-50% pr. faktura. Det frigjør ressurser til økonomiavdelingen, gir bedre overblikk over selskapets kostnader og reduserer rentekostnader.

Kostnaden for manuell håndtering av en leverandørfaktura estimeres til mellom 150-500 kroner, avhengig av type virksomhet. Elektronisk fakturahåndtering gir også en sikrere og mer effektiv attestflyt og forenkler budsjetteringsarbeidet. Som bonus får bedriften en mer miljøvennlig løsning.

FAKTA

SignUp SoftWare AB er en svensk IT-virksomhet med lang erfaring innen elektronisk fakturering og kontraktstyring. SignUp Software ble grunnlagt i 1999 og har i dag rundt 45 ansatte.

SignUp har en kundebase på over 600 bedrifter, fordelt på 64 forhandlere i 16 land. Mange av disse er globale organisasjoner med aktiviteter i over 40 land. Løsningen håndterer i dag 20 millioner fakturaer og 300.000 avtaler på årsbasis.

Hva er ExFlow?

ExFlow AX er en tilleggsmodul i Microsoft Dynamics 365 som gjør det mulig å håndtere leverandørfakturaer elektronisk direkte i ERP-systemet.

Å automatisere økonomiske prosesser er en effektiv måte å forbedre lønnsomhet på. Systemet gir et en sikrere og mer effektiv attestflyt og bedre kostnadskontroll. Dette medfører reduserte rentekostnader, forenkler budsjetteringsarbeidet og selvsagt er det en miljøvennlig løsning gjennom mindre papirhåndtering.

Rett og slett en smart løsning for å få en mer lønnsom håndtering av fakturaer.

Illustrasjonsbilde

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020