IT-rådgivning

Peritus skal hjelpe virksomheter med IT-rådgivning og systemutvikling, enten det er en liten bedrift som ønsker seg nye websider, eller det er større bedrifter som trenger en helhetlig IT løsning med ERP/CRM data integrert med webshop. Vi kan gjøre dette og mye mer.

Peritus sine systemkonsulenter og systemutviklere er sertifiserte innen mange forskjellige programmer levert av våre samarbeidende softwareleverandører. 

Vår lange erfaring og brede kompetanse er helt avgjørende for at vi skal kunne levere komplette, helhetlige IT løsninger til våre kunder. 

Vi leverer IT tjenester over et bredt spekter. Ta kontakt med oss dersom du tror vi kan hjelpe deg.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Forprosjekt

Før man går inn i et IT-prosjekt, så anbefaler vi at organisasjonen tar seg tid til å gjennomgå et forprosjekt. I et forprosjekt gjennomgår vi kundens problembeskrivelse og forsøker å forsikre oss om at kunden har vurdert alle sider ved sin bestilling før vi begynner prosjektet. Som en sentral del av et forprosjekt anbefaler vi også at bedriften gjennomfører en workshop sammen med en eller flere av Peritus sine faglige ressurser. Alt for å sørge for at prosjektbestillingen blir mest mulig presis før man starter opp på selve hovedprosjektet.

Se også vårt bloggartikkel: 10 tips til å lykkes med IT-prosjektet

Workshops

I en workshop vil vi typisk gå i dybden på kundens problembeskrivelse. Vi gjennomgår da organisasjonens viktigste forretningsprosesser, for å se om ny teknologi kan effektivisere, forenkle og sikre disse prosessene.  Vi setter av én eller flere faglige ressurser fra Peritus til å gjennomgå prosessene i detalj sammen med organisasjonens nøkkelmedarbeidere. I etterkant utarbeider Peritus en sluttrapport fra workshop, som inneholder et forslag til løsningsbeskrivelse.

En god workshop vil gjøre det enklere å lage et estimat over de forventede kostnadene i et fremtidig hovedprosjekt.

 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Analyser

Peritus kan gjennomføre Fit/Gap analyser, for å avdekke faktiske og mulige prosesser i organisasjonen. Analysene gjøres enten i sammenheng med workshops eller på bakgrunn av oversendt informasjon med detaljerte beskrivelser av nåsituasjon og ønsket fremtidig situasjon.

En analyse av vurdert avstand mellom den faktiske nåsituasjonen og behovene i den ønskede, fremtidige situasjonen, blir presentert i en sluttrapport fra analysen, sammen med en plan for å nå ønsket situasjon.

Prosjektledelse

Peritus har mange erfarne konsulenter og prosjektledere med bred kompetanse fra mange komplekse prosjekter, både for egne kunder og for eksterne oppdragsgivere. Foruten å lede prosjekter for Peritus, kan de også påta seg oppdrag i eksterne prosjekter, der det mangler spesialkompetanse innen de produktområdene som Peritus opererer. 

 

 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Systemintegrasjoner

Peritus er sertifisert til å gjøre integrasjoner mot Microsoft Dynamics sin forretningsplattform og Dynamicwebs ”All in One” webplattform. 
I jakten på helhetlige løsninger, vil det noen ganger være nødvendig å integrere 3-partssystemer til ERP/CRM system, eller webportal/webshop. Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene som finnes.

 

Kurs og brukeradopsjon

Vi er opptatt av at våre kunder og deres medarbeidere til enhver tid er i stand til å benytte sine systemer i forhold til det som var intensjonen ved anskaffelsen. Derfor er det viktig at brukeradopsjon tas seriøst i ved alle organisasjonene vi jobber med. Peritus sine konsulenter kan gjennomføre sine konsultasjoner på flere nivåer, enten via telefon eller mailsupport, Skypemøter eller én til én konsultasjoner. Der behovet gjelder mange medarbeidere anbefaler vi felles kurs, som gjerne kan holdes hos Peritus eller hos kunden, eller annet ønsket sted.

Det er mye å vinne på å bruke et system på en effektiv måte. Samtidig er det ingen tvil om at effektivitet går ned og feilprosenten øker når medarbeiderne ikke kan systemet godt nok. Sett derfor av nok midler og ressurser til å sikre best mulig brukeradopsjon av din organisasjons IT systemer.

 

 

Illustrasjonsbilde

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020