Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations

Bedrifter innen alle bransjer påvirkes av digital transformasjon. 

Administrative og tekniske beslutningstakere søker etter verktøy som kan hjelpe de med å løse sine største utfordringer. Bedrifter digitaliserer derfor sine arbeidsprosesser som aldri før, og målsetningen er at de skal bedre sin produktivitet, øke sin lønnsomhet, forbli konkurransedyktige og skape vekst innen sine forretningsområder.

For å kunne gjøre dette teknologiske løftet, så er bedriftene avhengige av fleksible og adaptive plattformer for sine forretningssystemer. Da Microsoft lanserte sitt siste forretningssystem Dynamics 365, så ble dette lansert som en skyløsning i Azure Cloud, Microsofts univers for datalagring.

Microsoft Dynamics 365 for Finance og Operations benytter en nettbasert klient. Dette rammeverket hjelper organisasjoner til å levere neste generasjons løsninger til sluttbrukere. Med dette systemet kan organisasjoner håndtere programmet ved hjelp av skybaserte distribusjonstjenester, noe som gjør det enklere å overvåke systemet og diagnostisere feil og problemer.
 
Det er mange sentrale elementer i en bedrift som Finance & Operations må håndtere, enten alene, eller i kombinasjon med andre støttesystemer og datakilder.

 

FAKTA

Dynamics 365 er lansert som en skyløsning i Azure Cloud.

Microsoft Azure er en åpen og fleksibel sky-plattform som gjør at organisasjoner raskt kan bygge, distribuere og administrere programmer over et globalt nettverk av Microsoft-styrte datasentra. 

Noen av fordelene ved skybaserte distribusjonstjenester er:

 • Mindre arbeidskrevende oppsett og kompleksitet ved implementering av løsningen.
 • Innebygget distribusjon av data til Microsoft Azure, med gode selvbetjeningsfunksjoner som gjør det lettere for en bruker å utføre en installasjon.

 

Arbeidsområder

Vi er vant med skrivebordene på PC-en, der vi har linker til de nødvendige verktøyene for å kunne utføre arbeidet vårt. I Dynamics 365 for Finance and Operations er dette forbedret ved å lage arbeidsområder for de enkelte funksjonene. Her finner du køene fra rollesenterne som ble innført i 2009, der ventende oppgaver vises, oversikter og lister med forskjellige filter, og data kan registreres direkte i arbeidsområdet.

Arbeidsområdet kan selvsagt tilpasses den enkelte. Og analyser og rapporter fra Power BI kan legges til. Meningen er at all informasjon skal være tilgjengelig på ett sted, og at all behandling skal gjøres ett sted uten å måtte bla seg igjennom ulike skjermbilder fra andre menyer eller i favoritter.

Arbeidsområdet skal kort sagt gjøre deg mer produktiv.

 

Illustrasjonsbilde

Arbeidsflyt

Illustrasjonsbilde

Innebygget i Dynamics 365 for Finance and Operations finnet et system for å definere arbeidsflyt. Dette kan brukes på flere måter.

Arbeidsflyt kan defineres som et system som utfører behandlinger automatisk basert på ulike regler. For eksempel kan inngående fakturaer fra en leverandør godkjennes automatisk innenfor bestemte regler. Arbeidsflyt kan også defineres for en prosess, som styrer et dokument gjennom flere prosesser med automatikk eller manuell behandling / godkjenning. Reglene defineres i et grafisk grensesnitt basert på Visio.

Arbeidsflyt skal kort sagt sikre at rutiner følges og gjøre firmaet mer produktivt.

 

Rapportering

Rapportering er en visualisering av data enten i et tabellformant, en grafisk fremstilling. Det kan gjøres på ulike nivåer, med detaljerte spesifikasjoner eller aggregert på grupper eller totaler.
 
I Dynamics 365 for Finance and Operations tilbys det flere muligheter for å tilfredsstille ulike behov og ønsker.
 
 • Excel integrasjon gir deg mulighet til å analysere og behandle data i Excel.
 • Innebygget analyser gir mulighet til å vise aggregerte data på arbeidsområdene ved hjelp av innebygde funksjoner for diagrammer og lister.
 • Rapportering bruker SSRS (SQL reporting server) som gir mulighet til å forretningsdokumenter og skjemaer til tillegg til distribuerbare rapporter.
 • Power BI integrasjon som gir mulighet til å lage rapporter og analyser med valgfrie formatteringer.
 • Finans rapport designer som lar deg lage finansiell rapporter, men mulighet til «drilldown».
Illustrasjonsbilde

Fordeler finans og økonomi

Avdelingene for finans/økonomi krever økonomiske data i sanntid samt innebygd, prediktiv analyse for å kunne vurdere ytelse og andre målbare parametre, som f.eks: 
 
 • Virksomhetens omsetning, utvikling og lønnsomhet
 • Kundeforholdenes verdi og levetid 
 • Oversikt over bedriftens eiendeler, samt optimal bruk av diverse kundeaktiva.
 • Virksomhetens opprettelse av nye, potensielle inntektskilder
 • Kontroll over nasjonalt og globalt regelverk knyttet til virksomhetens forretningsområder
 • Analysedata for å kunne redusere kostnader og minimere risiko

Fordeler produksjon, lager og logistikk

Avdelingene for produksjon, lager og logistikk trenger en sentralisert kilde til operasjonell informasjon som gjør det mulig for forsyningskjeden og arbeidsstyrken å samarbeide og gjøre forretninger. Man ønsker å:
 

 • Levere helhetlige, smarte produkter og tjenester til rett tid.
 • Optimalisere forsyningskjeden
 • Unngå vedlikeholdsrelatert avbrudd
 • Øke produktivitet og smidighet ved å koble folk til prosesser, eiendeler og informasjon
 • Effektivisere kjøretid og transport

Fordeler IKT og kommunikasjon

Avdelingene for IKT og kommunikasjon forsøker å balansere strategiske IT-investeringer samtidig som de skal oppfylle produktivitetskravene til organisasjonen:
 

 • De behøver sikre, stabile, skalerbare, og strømlinjeformede plattformer og løsninger
 • De må forenkle systemlandskapet og sikre nettverkssikkerhet og ERP-systemintegritet
 • De må vise til en ROI (return of investment) på alle sine IT-investeringer

Mer informasjon?

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss for å finne ut om vi kan være en aktuell samarbeidspartner for din bedrift.

Hassan Jacobsen

Salgssjef

Ring meg gjerne på telefon: 
+47 400 24 020