Utveksling av regnskapsdata med SAF-T

Har dere ikke kommet i gang med SAF-T er det på tide å begynne. SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Dette er vedtatt av Finansdepartementet, og er obligatorisk fra 1/1-20. Alt som bokføres fra 1.januar 2020 skal kunne rapporteres elektronisk.
Skrevet av Leo Rosbach
Utveksling av regnskapsdata med SAF-T

Det er noen unntak, virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Skatteetaten sier dette medfører en forenkling.

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Oppbevaringsplikten vil bli enklere da en SAF-T fil vil tilfredsstille oppbevaringsplikten av de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Hvilke versjoner av AX støtter SAF-T

  1. Dynamics 365 Financial & Operation
  2. AX2012-R3 CU9
  3. AX2012-R2 CU9

AX2009-SP1 (krever lisens på AIF)

Har du tidligere versjoner? Ta kontakt med Peritus – vi har utviklet løsninger som fungerer fra versjon 3.0

Her kan du lese hva skattedirektoratet sider:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/