Hva er Dynamics 365?

I 2017 lanserte Microsoft Dynamics 365, deres nyeste forretningssystem som skal befinne seg i deres skyløsning, Microsoft Azure Cloud. Forretningssystemet leveres med fullverdig ERP og CRM funksjonalitet og opererer innenfor samme datamodell.
Skrevet av Richard Hagel
Hva er Dynamics 365?

Microsoft har med dette ønsket å lansere et forretningssystem, som fokuserer på forretningsprosesser fremfor navn på systemer.  Med Dynamics 365 åpnes det for nye muligheter for samhandling på tvers av bedriftens avdelinger, og man fjerner seg fra den ”silo” tankegangen, som i mange år har preget anskaffelser av ensidige ERP og CRM systemer. 

Dynamics 365 er i likhet med Office 365 delt inn i applikasjoner. Man kan kjøpe applikasjoner enkeltvis, eller man kan kjøpe hele planer. 

ERP-delen av Dynamics 365 er delt inn i 2 forskjellige systemer. Man har Finance & Operations, som er systemet for store virksomheter, og bedrifter som driver med prosessintensiv produksjon. Eller man kan velge systemet Business Central, som er ERP systemet for små og mellomstore virksomheter.

CRM systemet i Dynamics 365 er pakket inn i en suite som heter Customer Engagement.  Denne suiten er delt inn i forskjellige applikasjoner; Sales, Customer Service, Marketing, Field Service og Project Service Automation. Alle disse applikasjonene kan kjøpes enkeltvis, eller som en pakke gjennom suiten Customer Engagement.

Fordelen med å ha ERP og CRM funksjonalitet i et og samme system er mulighetene for tett samhandling innenfor den samme datamodellen i Microsofts skyløsning.  Systemene løser behov på tvers av bedriftens din forretningsdrift og tilhørende arbeidsprosesser. 

Microsoft Dynamics 365 kan leveres som en skytjeneste i Microsoft Azure Cloud, eller installeres on-premise på din egen serverpark eller hos en ekstern IT-partner som tilbyr drift av løsningen i sin serverpark.

Dynamics 365 er en solid plattform for forretningsdrift, og sammen med Office 365 gir det din bedrift både forretningsapplikasjoner og kontorstøtteapplikasjoner i den samme skyen, med muligheter og  samhandling som ingen annen plattform kan tilby. 

Ta kontakt hvis du vil ha en uforpliktende samtale med oss, for å finne ut om Dynamics 365 kan være et aktuelt system for din bedrift.