Ny lagerløsning til Mylna Sport AS

Ved hjelp av en egen lagerløsning for Microsoft Dynamics AX fra Peritus AS og håndterminalløsning har Mylna Sport AS oppnådd mer presis levering. Det blir lønnsomt i lengden.


– Det er dyrt å sende en stor, tung tredemølle. Vi har kunder i hele Norden, og har tidligere opplevd feilsendinger som har blitt kostbare å rette opp i.

Selskapet er Norges største leverandør av treningsutstyr, og har nylig flyttet inn i nye lokaler med lager, kontor og show-rom. Importør Barex Distribution og ERP leverandør Peritus har levert ny lagerløsning til Mylna Sport.

– Vi har eliminert problemet takket væte nye rutiner med strekkoder og håndterminaler. Nå er det nesten umulig å gjøre feil. Når systemet har vært i bruk en stund vil vi helt sikker oppnå flere fordeler innen for eksempel varetelling, utnyttelse av lokasjoner, innmeldinger, svinn etc.

Peritus har utviklet en egen løsning i Microsoft Dynamics AX (Axapta) for lagerrutiner ved bruk av håndterminaler, truckterminaler og etikettskrivere. Barex har levert Datalogic Elf PDA/håndterminaler, Powerscan skannere og truckterminal fra LXE/Honeywell. Etikettskriveren i løsningen er fra Datamax. Alle produktene fungerer online i Peritus Warehouse-løsning.

– Brukerne er fornøyd med løsningen. Motiverte medarbeider er viktig når vi innfører nye arbeidsmetoder. Peritus sin løsning er brukervennlig og intuitiv. Totalt sett er vi meget godt fornøyd med igangkjøring, opplæring og brukerstøtte.

Gevinster ved innføring av Peritus Warehouse Streamliner hos Mylna Sport:

-Alle lokasjoner er merket med strekkoder, og produkter blir allokert til lokasjoner.

-Alle produkter blir tilført egne unike strekkoder.

-Plukkrutiner er optimalisert ved å benytte Elf håndterminal for innregistrering og plukking.

-Feil plukk er så og si borte, og varer blir nå alltid sendt til riktig mottaker.