Fjerdingstad først ute med unik bransjeløsning

Peritus Doors and Windows er den eneste løsningen du trenger. Bygget på Microsoft Dynamics AX 2012 følger den produktene fra tilbud, via tegnebrettet til produksjonshallen. H-vinduet Fjerdingstad AS er først ute med den nye bransjeløsningen.


– Vi får én løsning som dekker alle prosesser fra kalkulasjon og tegning av et produkt, til økonomi og produksjon. Våre ansatte kan sitte med kunden, vise hva ønskene deres medfører på en tegning og så kjøre tegningen direkte over til produksjon, forklarer økonomisjef Hans Petter Fuglerud i H-vinduet Fjerdingstad AS.

I 2011 fikk bedriften utmerkelsen «Det Gylne Sagblad» som årets bedrift 2011 i Norsk Trevareindustri. Begrunnelsen var blant annet en rekke store endringer i bedriften som har ført til mer effektiv produksjon og forbedret økonomi, inkludert konkrete målinger og rapporter. Etter å ha kjørt Microsoft Dynamics AX med kalkylesystemet fra Liodden Data i ti år, har H-vinduet Fjerdingstad store forventninger til bransjeløsningen som nå foreligger.

– Jeg ser blant annet muligheten for å hente nye gevinster gjennom økt funksjonalitet og et mer intuitivt og brukervennlig grensesnitt, sier Fuglerud.

 

Enklere arbeidsdag

Når de ansatte logger seg på Dynamics AX, får de automatisk fram informasjon tilpasset sin egen rolle. Det gir dem en komplett oversikt over dagens arbeidsoppgaver.

– Fordi løsningen er sømløs, vil informasjonen være lettere tilgjengelig uansatt hvor du er i prosessen. Du kan få opp relatert informasjon med et museklikk, i stedet for å måtte gå ut av vinduet du jobber i, forteller Fuglerud.

Peritus Doors and Windows bygger på standardløsningen Microsoft Dynamics AX 2012 og er utviklet av Peritus sammen med Liodden Data. Flere tusen timer ligger bak den unike bransjeløsningen, som gir brukeren full kontroll over prosessen fra tilbud, via tegnebrett og gjennom produksjonshallen.

– Rundt 90 prosent av de 40 000 enhetene vi produserte i fjor hadde en eller annen grad av tilpasning, så det er viktig for oss å ha størst mulig kontroll på prosessen. Med den nye løsningen kan vi vise kunden tegninger og bilder på skjermen, og når de er fornøyd sender vi rett til produksjon.

 

Utvidet funksjonalitet

Microsoft Dynamics AX 2012 er en komplett ERP-løsning for administrasjon, økonomi og produksjon. Den nye versjonen har fått en rekke nye funksjoner. Med Peritus Doors and Windows jobber du i Dynamics AX hele veien. Det mest unike, er at det grafiske verktøyet som brukes til å tegne ut vinduer og dører ligger inne i selve bransjeløsningen.

– Det er mange valgmuligheter når du lager et vindu, fra vridere og ventiler til glass, solskjerming og hengsling. Velger du en bestemt egenskap, kan det gi begrensniner på andre områder. Systemet legger inn disse, så du rask kan se hvilke kombinasjoner som er mulig. Prisen får du også vite umiddelbart, forklarer Fuglerud.

Når du bekrefter en ordre opprettes produksjonen automatisk, og produksjonsmodulen i Dynamics AX overtar. Løsningen holder også orden på spesielle forhold underveis i produksjonsprosessen, for eksempel arbeid som må utføres hos underleverandører.

 

Ser fremover

H-vinduet Fjerdingstad AS har produsert vinduer i mer enn 60 år. Bransjen er i rivende utvikling, med fokus både på teknologi og estetikk. Kundene stiller stadig nye krav til miljøvennlige produkter med riktig U-verdi og lite varmegjennomtrenging. Peritus Doors and Windows hjelper dem å være konkurransedyktige.

– Vi har som mål å bli fullstendig digitale. Alle produksjonspapirer og spesifikasjoner skal ligger i løsningen, og vi skal bruke håndholdte enheter der det er praktisk. I tillegg vil Peritus Doors and Windows spille godt sammen med løsningene ute hos forhandlerne, understreker økonomisjef Hans Petter Fuglerud i H-vinduet Fjerdingstad AS.

Etter planen skal Peritus Doors and Windows også implementeres ved fabrikken i Polen. Da vil Fuglerud kunne ha komplett oversikt over alle data i èn og samme løsning.

 

Slik fungerer Peritus Doors and Windows

 • Tilbud registreres i Microsoft Dynamics AX 2012
 • Design enheten direkte i bransjeløsningen
 • Korrekt vareforbruk og tid beregnes automatisk
 • Tilbudet med full beskrivelse av hver enhet sendes som et word-dokument, der forhandlere selv kan gjøre justeringer på dekningsbidrag, legge inn kontaktinformasjon, logo etc.
 • Du bekrefter tilbud eller registrerer tap i samme løsning
 • Når ordren bekrefter genereres automatisk en produksjonsordre, og en egen kalender beregner antatt leveringstid basert på ulike kapasitetsparametere
 • Produksjonsmodulen i Microsoft Dynamics AX 2012 håndterer produksjonen, inkludert plukklister, varer i arbeid, CNC-styring etc.
 • Arbeidsflyten styres av parametere som er satt, og du kan legge inn ferdigmeldinger og tidsregistreringer på ulike operasjoner
 • Selger kan følge med på hver enkelt ordrelinje, og ser direkte status på produksjonen
 • Regnskap og reskontro med tilhørende funksjoner som OCR, EDI og EHF ligger i samme løsning
 • Bransjeløsningen kan settes opp for et uendelig antall fabrikker innen samme konsern, og det er enkelt å overføre data og verdier mellom de ulike enhetene.