Management reporter

Til AX 2012 er det tilgjengelig en tilleggsmodul for finansiell rapportering. Denne modulen er gratis, men må installeres og settes opp.


Ta beslutninger - i sanntid

Management reporter kan brukes for å lage lovbestemte rapporter samt driftsrapporter basert på hovedboksdata. Det gjør det mulig for ledere å få sanntids innsyn i organisasjonens resultater og de kan iverksette tiltak og arbeid for å nå sine mål.

Management reporter er en modul du vil sette pris på. Den kan brukes mot hovedbok og budsjett, og de kan lage rapporter med drill-down funksjonalitet samt trekke ut de data som har spesifikk interesse for dem.

 

Direkte integrert

Modulen er direkte integrert med hovedbok, så ingen uttrekk eller ekstra integrasjon er nødvendig.

Lag tilpassede rapporter basert på hovedbokskonti og dimensjoner.

Management reporter vedlikeholder et datamarked med finansiell informasjon for at rapporteringen skal være rask. Data flyttes kontinuerlig til dette markedet. Disse data er optimalisert for rapportering.

Rapportene understøtter drill-down på konto- og budsjett informasjon hvis man ønsker mer spesifikk informasjon.

Konsoliderte rapporter. Lag rapporter på tvers av selskaper i Ax.

 

Hold øye med de rette tallene - automatisk

Planlagte automatiske utsendelser. Bedre kommunikasjonen i organisasjonen ved å distribuere rapporter til mange mottakere, - og dette kan også inkludere Microsoft Sharepoint eller en hvilken som helst nettverksadresse. Rapportene kan sendes ut hensyntatt perioder. Rapportene soms endes ut er støttet av alle nettlesere, og kan lett lese ved utsendelse.

Alle rapporter kan kjøres ut til Excel med drill-down data.

 

Mange muligheter

Du kan hente data fra:

 • Konto
 • Finansielle dimensjoner
 • Kalendre.
 • Regnskapsperioder
 • Posteringslag (prøveposteringer)
 • Kontokategorier
 • Organisasjonshierarki
 • Budsjettdata
 • Likviditetsprognoser
 • Budsjettreservasjoner
 • Justeringer
 • Kontokategorier
 • Faktiske hovedboksdata
 • Valutaer
 • Summekonti

 

Vi leverer installasjonen og gjør opplæring i bruk av denne modulen. Installasjon og opplæring påregnes normalt å ta vel en dag.