Lessor Lønn

Finn ressursbesparelser ved bedre personalstyring


Med LESSOR Lønn får du et verktøy for styring av personalressurser som på en sikker, effektiv og fleksibel måte håndterer medarbeidernes lønn. Du får et fremtidssikret lønnssystem som er i stand til å løse de nåværende og fremtidige oppgaver virksomheten står overfor.

Ved å bruke LESSOR Lønn får du fullt utbytte av standardfunksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX. I tillegg kan du også oppnå ressursbesparelser fordi modulene er integrert med hverandre.

 

LESSOR Lønn er direkte integrert med:

  • Økonomi
  • Prosjekt
  • Shop Floor Control
  • Personal
  • Reiseregning
  • Tilgangskontroll
  • eGruppe