ExFlow

Velg lønnsomhet i stedet for administrasjon – håndter dine leverandørfakturaer elektronisk!


Elektronisk fakturahåndtering

Ved å innføre elektronisk fakturahåndtering (EFH) reduseres den administrative kostnaden med 25-50% pr. faktura. Det frigjør ressurser til økonomiavdelingen, gir bedre overblikk over selskapets kostnader og reduserer rentekostnader.

Kostnaden for manuell håndtering av en leverandørfaktura estimeres til mellom 150-500 kroner, avhengig av type virksomhet.

Elektronisk fakturahåndtering gir også en sikrere og mer effektiv attestflyt og forenkler budsjetteringsarbeidet. Som bonus får bedriften en mer miljøvennlig løsning.

 

Hva er ExFlow® AX?

ExFlow AX er en tilleggsmodul i Microsoft Dynamics AX som gjør det mulig å håndtere leverandørfakturaer elektronisk direkte i AX.

Å automatisere økonomiske prosesser er en effektiv måte å forbedre lønnsomhet på. Systemet gir et en sikrere og mer effektiv attestflyt og bedre kostnadskontroll. Dette medfører reduserte rentekostnader, forenkler budsjetteringsarbeidet og selvsagt er det en miljøvennlig løsning gjennom mindre papirhåndtering.

Rett og slett en smart løsning for å få en mer lønnsom håndtering av fakturaer

 

 

Foretrekkes av økonomi- og it-avdelingen

ExFlow AX er et effektivt system for alle selskaper som benytter forretningssystemet Microsoft Dynamics AX. ExFlow AX er en Microsoft sertifisert tilleggsmodul for elektronisk fakturahåndtering spesielt bygd til AX.

Om man arbeider i AX i dag og ønsker å effektivisere leverandørreskontroen så er ExFlow AX rett løsning!

Til forskjell fra andre EFH-system kreves ingen integrasjon, doble registre eller konto¬planer. Alt håndteres i realtime direkte i Microsoft Dynamics AX fordi systemet er innebygd i AX.

 

Fordeler for Økonomiavdelingen

 • Jobb i ett system, ikke flere!
 • Unnvik doble registre som må synkroniseres
 • Eliminer forsinkelse
 • Hold kontroll på prosessene
 • Enkel tilgang til informasjon
 • 3-veis matching mellom innkjøpsfaktura og ordre
 • Kom i gang hurtig og enkelt!

Fordeler for IT-avdelingen

 • Unngå flere system og kostbare servere
 • Slipp kompliserte og kostbare integrasjoner
 • Unngå doble registre som må synkroniseres
 • Hold kontroll på prosessene

Til alle bedrifter som benytter Dynamics AX og som ønsker en mer lønnsom fakturahåndtering.

ExFlow AX - Elektronisk fakturahåndtering

 

Hvordan er ExFlow AX i bruk?

Påminnelser, modere web grensesnitt til attestantene med støtte for iPad, eskaleringsrutiner, matching mellom faktura og innkjøpsordre, auto-kontering, søkefunksjoner, håndtering av bilag, advarsel for falske fakturaer, rapportverktøy med mer. Alle funksjoner for en smidig elektronisk fakturahåndtering.

Ved hjelp av tolkningsprogramvare, kan fakturaer skannes, tolkes og importeres direkte i Dynamics AX. I importformularet kan forslagskontering mot hovedbok, samt kobling til innkjøpsordre, projektmodul eller anleggsregister gjøres. Det kan til og med gjøres forslag til attestant.

Fakturaer som skal konteres kan registreres automatisk og sendes direkte ut til attest ifølge gjellende attest- regelverk. Regelverket kan styres med en kombinasjon av ulike parametere, f.eks. leverandør, beløpsgrenser, kontoer, dimensjoner, referanseperson med mer.

Innkjøpsfakturaer som tolkes på rad-nivå matches enten via to eller tre veis-matching (stykkpris, antal og innlevering). Stemmer alt overens mot ordre kan fakturaen bokføres automatisk.

Ved avvik går fakturaen direkte til innkjøpsansvarlig for kontroll. Tillegg, f.eks. frakter og emballasjekostnader kan enkelt håndteres og allokeres.

En e-post informerer attestanten når han har fakturaer å håndtere. I emnefeltet finnes en lenke til ExFlows web grensesnitt der attestanten får et enkelt overblikk over fakturainnhold, tilgjengelige kontoer, samt selve fakturabildet. Det er bare å attestere

Selvsagt kan man også se på historikk og søke på eldre fakturaer

Til hver faktura kan man også skrive kommentarer og legge ved dokument slik som deltagerlister, kalkyleblad, avtale, etc. Dette kan gjøres fra web grensesnittet i AX. Underlag og faktura finnes dermed arkivert og lett tilgjengelig på ett sted.

Ansvarlige personer for leverandørreskontro har full kontroll på attestflyten via oversiktsbildet i Dynamics AX, der vises fakturaer som venter på attest, godkjente, avisede, etc. Man ser også konteringsforslaget, hvem som har attestert fakturaen samt neste attestant i prosessen. Innkjøpsfakturaen, relaterte kommentarer, dokumenter og all historikk rundt godkjente finnes lagret og lett tilgjengelig overalt i AX.