En totalløsning for forsikringsselskaper med poliseforvaltning, skadeoppfølging og skadeoppgjør.


Løsningen er basert på Microsoft-løsninger som er fullintegrert med hverandre. Dette er en løsning som er i bruk hos helseforsikring i dag, men den kan fint benyttes for skadeforsikring og forsikring generelt. Løsningen kan justeres og begrep endres.

Spesielt for helse
 • Multiple diagnoser på sak
 • Konsultasjonstyper
 • Behandlingssteder med geografi og fagområder
 • Rating
 • Planlagte behandlinger
 • Alarmer
 • Varsling behandlingssted og pasient
 • ... med mer
Skade/sak
 • Oppsalg mot dekning
 • Visning av relaterte saker på kunde
 • Aktivitetsplanlegging
 • Dokumentadministrasjon
 • Saksbudsjett
 • Oversikt bokførte kostnader
 • ... med mer
Forvaltning
 • Avtaleforvaltning
 • Assosierte avtaler
 • Medlemsforvaltning
 • Dekningsgrupper
 • Dekningstyper
 • Avtalefakturering, nytegning og fornyelse
 • Dokumentpakker
 • 2-komponent prising med innslagsfaktorer:
 • - Forvaltningskomponent
 • - Risikokomponent
 • Prissimulering, endring
 • Automatiske kostavsetninger
 • Flere reassurandører
 • ... med mer
Markedsføring
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Avtaleoversikter
 • Dekningsoversikter
 • Tilbud beregnet i Dynamics AX
 • Avtaleforvaltning
 • Automatisk overføring av aksepterte tilbud til avtaleforslag for validering
 • Meglerforvaltning
 • ... med mer

Last ned White paper

Peritus Insurance and Claims - En liten innføring i produktet