Ta sikte på å legge vekk regnearkene, og la Peritus Auto Solution bidra til bedre kontroll og styring.


Omfattende og komplekse forretningsprosesser - gjort enkelt

Å lage en god løsning for å dekke de omfattende og ofte komplekse forretningsprosesser som er involvert ved import av kjøretøy er en stor utfordring. Systemet skal samhandle med en rekke aktører, og dette stiller store krav til fleksibilitet og krever avansert teknologi. Blant aktørene er fabrikker, verksteder, forhandlere, tollvesenet, befraktere og kunder med flere. Nå har Peritus samlet alt dette i én løsning; Peritus Auto Solution.

Peritus AS har i en årrekke samarbeidet med viktige aktører innen bilimport, og utviklet en løsning som gjør atprosessene i stor grad er automatisert, - og hvor man følger hvert bilindivid gjennom livsløpet. Løsningen håndterer forecasting, elektroniske bestillinger, kommunikasjon med tollvesen, bilhavn og Biltilsynet osv. Likeså håndteres reklamasjoner og garanti via nettsider, og forhandlere har full oversikt over biler de kan bestille og reservere, - også på nettet. Og selvfølgelig gjøres reservasjoner og bestilling på forhandlersidene. Delesalg, prislister, utlegg av fakturaer skjer også på nettsider.

 

Alle komponenter i løsningen er basert på Microsoft-teknologi. I løsningen inngår:
  • Microsoft Dynamics AX
  • Sharepoint
Opsjoner:
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Targit Business Analysis
  • ExFlow elektronisk fakturahåndtering
Peritus Auto Solution

 

Microsoft Dynamics AX er en moderne ERP-løsning som kommuniserer spesielt godt med Sharepoint og internett. I AX er det en varslingsserver som gjør at det meste av kommunikasjonen mellom de forskjellig aktører kan automatiseres.

 

Referanser

Bedre vareflyt for Motor Part

Motor Part sørger for lagerhold til Motor Gruppen, som importerer bilmerkene Chevrolet (Daewoo), Mitsubishi og Renault til Norge. For å bedre kvalitet og effektivitet på deleflyten har de innført håndterminaler integrert mot økonomisystemet. Les mer »

35 år i ett skritt for Subaru

Subaru Norge AS trengte et moderne IT-system for å lose bilene trygt fra fabrikken i Japan til norske kunder. De valgte bransjeløsningen Peritus Auto Solution, basert på Microsoft Dynamics AX2009. I løpet av noen måneder tok de teknologiske skritt for flere tiår. Les mer »