Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX 2012 hever terskelen i markedet for å levere sterk ERP funksjonalitet og understøtte operasjonell effektivitet innenfor mange nøkkelområder i virksomheten. Microsoft Dynamics AX 2012 innehar ny funksjonalitet som administrasjon av relasjoner mellom leverandører, saksadministrasjon og revisjons-arbeidsbord. I tillegg er det skjedd utvidelser innenfor følgende områder: finans, salg og markedsføring, innkjøp, prosjektregnskap, HR, forsyningskjeden, lageradministrasjon og global risiko og samsvar.


Innebygget bransjefunksjonalitet

Microsoft Dynamics AX 2012 har innebygget funksjonalitet for virksomheter som driver produksjon, offentlig virksomhet, tjenesteytende næringer og distribusjon. Butikk, (kjeder og andre) vil også bli tilgjengelig. Her får du bransjespesifikk funksjonalitet rett ut av “boksen”. Nytt i  denne utgaven er funksjonalitet for offentlig sektor. Microsoft Dynamics AX 2012 er unik ved at den kombinerer bransjefunksjonalitet I én løsning som gjøres tilgjengelig for alle kunder. Dette er særlig gunstig for virksomheter som opererer i flere bransjer.

 

Rolletilpasset brukersnitt

Det utvidede rollebaserte brukersnittet omfatter Microsoft Dynamics Windows klienten og firmaportalen. Dette bidrar til økt produktivitet og innsikt og bedre oversikt over forretningsprosessene. Microsoft Word og Excel, kjente og kraftfulle verktøy som alle medarbeidere allerede kjenner, - arbeider begge veier sammen med Microsoft Dynamics AX for å bedre produktiviteten. Et mer fleksibelt hjelpesystem gir bedre støtte når du trenger det.

 

Integrert med Microsoft Office

Integrasjonen med Microsoft Office gjør det mulig for deg å bruke Microsoft Word til å bygge maler og dokumenter som kombinerer strukturert og ustrukturert informasjon ifra Microsoft Dynamics AX.  Bruk Excel eller Word integrert for å se , analysere og oppdatere informasjon i Microsoft Dynamics AX.  Data kan oppdateres begge veier, og det gjør det mulig for brukere å få tilgang til data og oppdatere data uten å forlate Excel eller Word.

 

Last ned brosjyre