Peritus og Fjerdingstad er nominert til Dynamicweb B2B Solution of the year

Peritus overleverer i disse dager en unik B2B webløsning til bedriften H-Vinduet Fjerdingstad AS.

Webløsningen er bygget på Dynamicweb´s ”All in one”-plattform som blant annet inneholder E-commerce/web-shop, Content management system (CMS), Product information Management (PIM) og digital marketing.

Foruten plattformens innebygde funksjonaliteter har Peritus sitt fagteam bygget inn enkelte tilleggsfunksjoner i løsningen etter Fjerdingstads ønske. Løsningen inneholder blant annet en konfigurator som er integrert mot Optiwin som sørger for at kundene kan få en visuell fremstilling av ønsket vindu, basert på oppgitt informasjon som mål, farge, svingeffekt, etc. Det har vært en målsetning å kunne tilby denne funksjonaliteten til Fjerdingstads forhandlernett.

Løsningen er integrert mot viktige tredjepartsystemer som Optiwin og Microsoft Dynamics AX/CRM. Fra disse tredjepartsystemene blir viktig sanntidsdata publisert inn i web-løsningen, noe som igjen gir raskere og mer effektive operasjoner i webløsningen.

Resultatet blir en helhetlig webløsning som gir både Fjerdingstad og Fjerdingstads forhandlere et svært godt verktøy i sin frembydelse og videresalg av Fjerdingstads produkter.

Løsningen har allerede før overlevering vakt oppsikt for sine mange muligheter, og i kjølvannet av dette er altså løsningen nominert til Dynamicwebs kåring; Solution of the year, som kåres blant Dynamicwebs partnere over hele verden.

Her kan du lese nominasjonen på Dynamicweb sine sider >>