Hvorfor ordrebehandling i Microsoft Dynamics CRM?

Salgsprosessen for en selger består av mange og tidkrevende oppgaver forut for registreringen av en ordre.


I dag bruker ofte organisasjonene forskjellige verktøy for oppfølging, tilbudsskriving, mailutsendelser etc. Så går man over til bedriftens økonomisystem når ordren skal registreres. For salgsintensive bedrifter, - bedrifter som har mange selgere og mange ordre, - er det en fordel at man ser historikk, status på registrerte ordre, hvilke kommunikasjon man har og har hatt med kunden osv., - mens man arbeider med kunden.

Det er fordelaktig at ordren kan registreres i samme system, og at økonomisystemet bringer relevant informasjon tilbake til selgeren. Det kan være utestående på kunden, tidligere ordre og status på levering.

Når vi laget denne integrasjonen var (og er) begrunnelsen følgende for salgsintensive bedrifter:

  • De prosesser salgskonsulentene gjør til daglig, krever fleksibilitet og oversikt.
  • Microsoft Dynamics AX lisenser er dyre.
  • Det er ikke i Microsoft Dynamics AX verdiskapningen skjer.
  • Der er det stort sett følgeprosesser og historieskrivning.
  • Microsoft Dynamics AX krever stor grad av opplæring og er streng i formen.
  • Det er ikke nødvendig å involvere salgskonsulenter i AX-prosesser